STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55046 18009990/HSCBA-HN 180000322/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Kệ đẩy dụng cụ y tế sử dụng trong phòng điều trị bệnh nhân

Còn hiệu lực

55047 18009991/HSCBA-HN 180000323/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Giường sinh cho bệnh nhân nữ

Còn hiệu lực

55048 18009992/HSCBA-HN 180000324/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Giường điện đa năng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu

Còn hiệu lực

55049 18009993/HSCBA-HN 180000325/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM AMAZON Kem SODERMIX

Còn hiệu lực

55050 18009994/HSCBA-HN 180000326/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Thiết bị nâng bệnh nhân

Còn hiệu lực