STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55081 000.00.17.H39-210301-0001 210000011/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU MỘC HOA TRÀM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55082 000.00.19.H15-210219-0001 210000003/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TÂM AN

Còn hiệu lực

55083 000.00.19.H29-210226-0006 210000029/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT HTV

Còn hiệu lực

55084 000.00.19.H29-210129-0007 210000112/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ kẹp mang kim phẫu thuật các loại các cỡ

Còn hiệu lực

55085 000.00.19.H29-210204-0001 210000111/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ kẹp mô/tổ chức trong phẫu thuật các loại các cỡ

Còn hiệu lực