STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55101 18012153/HSCBA-HN 180002333/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Đè lưỡi gỗ

Còn hiệu lực

55102 18012150/HSCBA-HN 180002334/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Chất thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy chiết tách tế bào

Còn hiệu lực

55103 18012182/HSCBA-HN 180002335/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN PHÚ THÀNH Cáng cứu thương

Còn hiệu lực

55104 18012161/HSCBA-HN 180002336/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA Giường y tế

Còn hiệu lực

55105 18012121/HSCBA-HN 180002337/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KHẨU TRANG 3D TANAPHAR (TANAPHAR 3D FACE MASK)

Còn hiệu lực