STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55106 18012177/HSCBA-HN 180002338/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN Bộ soi thanh quản có camera

Còn hiệu lực

55107 18012128/HSCBA-HN 180002339/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Máy xử lý mô tế bào

Còn hiệu lực

55108 18011857/HSCBMB-HN 180000329/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN

Còn hiệu lực

55109 18012186/HSCBA-HN 180002340/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi và phụ kiện

Còn hiệu lực

55110 18012214/HSCBA-HN 180002341/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Thiết bị che chắn tia X bảo vệ cơ thể

Còn hiệu lực