STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55111 000.00.19.H26-210617-0010 210000851/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

55112 000.00.19.H26-210503-0004 210000852/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ lấy dấu trong nha khoa

Còn hiệu lực

55113 000.00.19.H26-210618-0009 210000215/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HẠNH

Còn hiệu lực

55114 000.00.19.H26-210616-0001 210000853/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KLORE INTERNATIONAL Gel phụ khoa Klore

Còn hiệu lực

55115 000.00.19.H29-210611-0004 210000441/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ANAPATH Chổi phết tế bào

Còn hiệu lực