STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55121 18011512/HSCBMB-HN 180000018/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BLUEWAVE

Còn hiệu lực

55122 18009793/HSCBA-HN 180000181/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Xe cấp phát thuốc

Còn hiệu lực

55123 18009818/HSCBA-HN 180000182/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Bộ xử lý hình ảnh và màn hình hiển thị cho hệ thống nội soi Neoscope (Cáp USB, Cáp HDMI, Màn hình 10”)

Còn hiệu lực

55124 18009820/HSCBA-HN 180000183/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB Vỏ dẫn hướng cho ống soi bàng quang Neoscope

Còn hiệu lực

55125 18011508/HSCBMB-HN 180000019/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT (BB.TIME CO.,LTD)

Còn hiệu lực