STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55126 18006334/HSCBSX-HN 180000002/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT (BB.TIME CO.,LTD) Giường hồi sức cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

55127 18011515/HSCBMB-HN 180000021/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Còn hiệu lực

55128 18011516/HSCBMB-HN 180000022/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỒNG ANH

Còn hiệu lực

55129 18011522/HSCBMB-HN 180000023/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

55130 18011524/HSCBMB-HN 180000024/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HẠNH

Còn hiệu lực