STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55131 18011518/HSCBMB-HN 180000025/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

55132 18011509/HSCBMB-HN 180000026/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂN THANH

Còn hiệu lực

55133 17011337/HSCBMB-HN 180000027/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SÔNG LA

Còn hiệu lực

55134 18009057/HSCBA-HCM 180000203/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bộ phụ kiện dùng trong xét nghiệm sàng lọc sơ sinh ( đĩa đáy chữ U, đĩa đáy bằng)

Còn hiệu lực

55135 18009056/HSCBA-HCM 180000204/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giấy thấm máu gót chân

Còn hiệu lực