STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55151 000.00.19.H26-210713-0005 210000986/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Dụng cụ/Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

55152 000.00.19.H26-210714-0003 210000987/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HABIMEC VIỆT NAM Khẩu trang Y tế

Còn hiệu lực

55153 000.00.19.H26-210712-0005 210000988/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHARMA VIỆT PHÁP Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực

55154 000.00.19.H26-210709-0012 210000275/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI CAHU

Còn hiệu lực

55155 000.00.19.H26-210714-0012 210000276/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ NHẬT LINH

Còn hiệu lực