STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55161 000.00.19.H29-210125-0003 210000072/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ LONG HIỀN Giường y tế

Còn hiệu lực

55162 000.00.19.H29-210114-0003 210000018/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

55163 000.00.16.H23-210126-0001 210000004/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Dung dịch xịt mũi Sieusat Nano bạc Navid

Còn hiệu lực

55164 000.00.19.H26-210119-0002 210000136/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DP WESTERN PHARMA Xịt xoang Nasa

Còn hiệu lực

55165 000.00.19.H26-210121-0012 210000137/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AMY GĂNG TAY Y TẾ NITRILE KHÔNG BỘT

Còn hiệu lực