STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55166 000.00.19.H26-210625-0009 210000267/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN XNK PHÚC LỘC

Còn hiệu lực

55167 000.00.19.H26-210629-0014 210000962/PCBA-HN

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM HOÀN VŨ Tròng kính (Cận, Viễn, Loạn)

Còn hiệu lực

55168 000.00.19.H26-210702-0002 210000963/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn mổ

Còn hiệu lực

55169 000.00.19.H26-210623-0002 210000964/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bàn mổ

Còn hiệu lực

55170 000.00.19.H26-210701-0005 210000268/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1

Còn hiệu lực