STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55171 000.00.19.H26-210801-0002 210001160/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM BUTTER-C Xịt họng

Còn hiệu lực

55172 000.00.19.H26-210730-0018 210001161/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IZIFALY VIỆT NAM Xịt họng

Còn hiệu lực

55173 000.00.19.H29-210723-0002 210000112/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH VIETNAM SHINE HEALTH

Còn hiệu lực

55174 000.00.19.H29-210402-0005 210000550/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT Bộ Dụng Cụ Phẫu Thuật Nha Khoa

Còn hiệu lực

55175 000.00.19.H29-210514-0002 210000551/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Bút đánh dấu phẫu thuật

Còn hiệu lực