STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55181 17002144/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100019ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

55182 17001699/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100025ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA GĂNG TAY PHẪU THUẬT

Còn hiệu lực

55183 000.00.04.G18-201005-0006 21000787CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM Giường điện (Electric Bed)

Còn hiệu lực

55184 000.00.04.G18-201005-0009 21000786CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HONG KY VIỆT NAM Giường điện (Electric Bed)

Còn hiệu lực

55185 000.00.04.G18-201031-0002 21000785CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, cố định kim luồn DECOMED (DECOMED Non woven IV Dressing with pad)

Còn hiệu lực