STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55191 000.00.12.H19-210205-0005 210000004/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA BĂNG THUN

Còn hiệu lực

55192 000.00.12.H19-210205-0006 210000005/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA GẠC MÉT 3 CON NAI

Còn hiệu lực

55193 000.00.12.H19-210206-0001 210000006/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHA GẠC RỐN ĐÔNG FA 3 CON NAI

Còn hiệu lực

55194 000.00.12.H19-210122-0001 210000007/PCBA-ĐN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DK VINA Khẩu trang y tế BIO GUARD

Còn hiệu lực

55195 000.00.16.H11-210201-0001 210000001/PCBSX-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN Dung dịch sát khuẩn dụng cụ y tế Povidone iodine 10%

Còn hiệu lực