STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55196 000.00.04.G18-201204-0001 21000775CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH HUNUFA KHẨU TRANG Y TẾ 5 LỚP/ 5 LAYERS MEDICAL FACE MASK

Còn hiệu lực

55197 000.00.04.G18-201212-0002 21000774CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU YUMI Khẩu trang y tế JP - 99 ( JP - 99 Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

55198 000.00.04.G18-201211-0012 21000773CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Bộ kit túi máu Trima Accel®/ Trima Accel® set

Còn hiệu lực

55199 000.00.04.G18-201214-0008 21000772CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Bộ kit túi máu Reveos/ Reveos Blood Bag Set

Còn hiệu lực

55200 000.00.04.G18-201215-0004 21000771CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM Túi đựng máu/ Blood Bags

Còn hiệu lực