STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55211 18011060/HSCBA-HN 180001316/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tạo ion âm

Còn hiệu lực

55212 18011063/HSCBA-HN 180001317/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ DI ĐỘNG

Còn hiệu lực

55213 18011064/HSCBA-HN 180001318/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

55214 18011702/HSCBMB-HN 180000191/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH

Còn hiệu lực

55215 18011067/HSCBA-HN 180001319/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Máy thử thị lực kỹ thuật số kèm phụ kiện

Còn hiệu lực