STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55221 18011005/HSCBA-HN 180001282/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA Giường sinh điều kiển điện

Còn hiệu lực

55222 18011016/HSCBA-HN 180001291/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Máy ủ cho chỉ thị sinh học

Còn hiệu lực

55223 18011018/HSCBA-HN 180001292/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Họ túi ép tiệt trùng Tyvek

Còn hiệu lực

55224 18011100/HSCBA-HN 180001275/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI Cồn sát trùng dụng cụ Ethanol 90 độ (500ml & 100ml)

Còn hiệu lực

55225 18011101/HSCBA-HN 180001276/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐẠI LỢI Cồn sát trùng dụng cụ Ethanol 90 độ (250ml & 50ml)

Còn hiệu lực