STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55231 000.00.19.H29-210223-0001 210000123/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN MỸ VĂN Cụm IVD - Dung dịch rửa máy đo đông máu tự động

Còn hiệu lực

55232 000.00.19.H29-210224-0002 210000124/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG HỆ THỐNG KÉO NẮN CỐ ĐỊNH XƯƠNG

Còn hiệu lực

55233 000.00.19.H29-210224-0001 210000125/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Bàn mổ

Còn hiệu lực

55234 000.00.19.H29-210127-0002 210000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Sáp nha khoa

Còn hiệu lực

55235 000.00.19.H29-210205-0002 210000127/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR Chất kết lắng hồng cầu HES-40

Còn hiệu lực