STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55231 18012095/HSCBA-HN 180002266/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Thiết bị chườm lạnh

Còn hiệu lực

55232 18012081/HSCBA-HN 180002267/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Khung quay tập khớp vai

Còn hiệu lực

55233 18012089/HSCBA-HN 180002268/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Băng thun đầu gối/ Nẹp đầu gối

Còn hiệu lực

55234 18012105/HSCBA-HN 180002270/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG Bàn mổ điện đa năng

Còn hiệu lực

55235 18012072/HSCBA-HN 180002271/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Dây truyền dịch cho nhi

Còn hiệu lực