STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55251 18009126/HSCBMB-HCM 180000271/PCBMB-HCM

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MỸ

Còn hiệu lực

55252 18000007/HSCBMB-BN 180000001/PCBMB-BN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

55253 18000007/HSCBMB-QNg 180000003/PCBMB-QNg

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐỈNH CAO

Còn hiệu lực

55254 18011363/HSCBA-HCM 180002306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Dụng cụ chứa mẫu sinh học

Còn hiệu lực

55255 18011366/HSCBA-HCM 180002307/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Thiết bị xử lý mẫu sinh học

Còn hiệu lực