STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55256 000.00.19.H15-210707-0001 210000006/PCBMB-ĐL

CÔNG TY TNHH TMDV MINH ANH

Còn hiệu lực

55257 000.00.19.H26-210527-0021 210000935/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Tủ nuôi cấy tế bào

Còn hiệu lực

55258 000.00.19.H26-210615-0017 210000048/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ELEMENTO VIỆT NAM Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

55259 000.00.19.H26-210624-0010 210000936/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC AN ĐÔ Máy cắt tiêu bản lạnh

Còn hiệu lực

55260 000.00.19.H26-210623-0006 210000938/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực