STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55256 18011363/HSCBA-HCM 180002306/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Dụng cụ chứa mẫu sinh học

Còn hiệu lực

55257 18011366/HSCBA-HCM 180002307/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM SANG Thiết bị xử lý mẫu sinh học

Còn hiệu lực

55258 18011124/HSCBA-HCM 180002308/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NANO Hệ thống Elisa tự động hoàn toàn

Còn hiệu lực

55259 18011397/HSCBA-HCM 180002309/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI BÀN MỔ

Còn hiệu lực

55260 18011382/HSCBA-HCM 180002310/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Băng ép cầm máu

Còn hiệu lực