STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55261 18011949/HSCBA-HN 180002232/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

55262 18001271/HSCBA-BD 180000077/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX Giấy đo điện tim

Còn hiệu lực

55263 18001272/HSCBA-BD 180000078/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX Giấy in nhiệt siêu âm sản khoa

Còn hiệu lực

55264 18000052/HSCBA-ĐNa 180000020/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO Vật tư y tế tiêu hao loại A

Còn hiệu lực

55265 18001629/HSCBSX-ĐN 180000012/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TƯƠNG LAI Dây hút dịch tiệt trùng dùng một lần các cở

Còn hiệu lực