STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55261 000.00.19.H26-200504-0010 200000974/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang y tế 4 lớp

Còn hiệu lực

55262 000.00.19.H26-200525-0019 200000975/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VINA TOWEL VIỆT NAM khẩu trang y tế 4 lớp than hoạt tính

Còn hiệu lực

55263 000.00.19.H26-200524-0002 200000976/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT MINH TÚ MÁY SẮC THUỐC ĐÓNG TÚI TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

55264 000.00.19.H29-200504-0004 200000901/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

55265 000.00.19.H29-200504-0005 200000902/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực