STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55271 000.00.17.H09-210715-0001 210000005/PCBMB-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN HHP TOÀN CẦU

Còn hiệu lực

55272 000.00.19.H26-210524-0012 210000976/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT- THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÔNG NGHỆ Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

55273 000.00.19.H26-210624-0004 210000977/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA Dung dịch thảo mộc

Còn hiệu lực

55274 000.00.19.H26-210626-0007 210000979/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW4 Dung dịch vệ sinh mũi Robisal ưu trương 19g/l

Còn hiệu lực

55275 000.00.19.H26-210630-0004 210000980/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực