STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55271 18000119/HSCBA-BN 180000061/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THÀNH ĐẠT GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

55272 18011879/HSCBA-HN 180002198/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

55273 18006375/HSCBSX-HN 180000039/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ AN KHANH Dung dịch điện hóa Anolit - ELECTK

Còn hiệu lực

55274 18011878/HSCBA-HN 180002199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Hệ thống xử lý hình ảnh trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

55275 18012019/HSCBA-HN 180002200/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Máy rửa phim X-quang

Còn hiệu lực