STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55276 000.00.19.H26-210701-0002 210000981/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ GIA Dung dịch nhỏ mũi

Còn hiệu lực

55277 000.00.19.H26-210708-0020 210000983/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA XỊT MŨI

Còn hiệu lực

55278 000.00.19.H26-210708-0022 210000984/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

55279 000.00.19.H26-210708-0028 210000054/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý Nước muối sinh lý 0,9%

Còn hiệu lực

55280 000.00.19.H26-210709-0008 210000274/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JENDT VIỆT NAM

Còn hiệu lực