STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55286 18006377/HSCBSX-HN 180000041/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MCB VIỆT NAM Cồn 70 độ (Ethanol)

Còn hiệu lực

55287 18012040/HSCBA-HN 180002209/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

55288 18011830/HSCBMB-HN 180000320/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT TUẤN

Còn hiệu lực

55289 18011960/HSCBA-HN 180002211/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

55290 18011969/HSCBA-HN 180002212/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Ống soi hậu môn

Còn hiệu lực