STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55306 18000506/HSCBA-NB 180000003/PCBA-NB

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Ống thông hậu môn MPV

Còn hiệu lực

55307 18009137/HSCBMB-HCM 180000280/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NAM

Còn hiệu lực

55308 18000266/HSCBA-TH 180000020/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Dung dịch dùng cho máy phân tích huyết học, dung dịch rửa máy xét nghiệm

Còn hiệu lực

55309 18000265/HSCBA-TH 180000021/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện

Còn hiệu lực

55310 18011435/HSCBA-HCM 180002344/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Mặt nạ thử thị lực tự động và phụ kiện

Còn hiệu lực