STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55321 000.00.19.H29-210127-0002 210000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Sáp nha khoa

Còn hiệu lực

55322 000.00.19.H29-210205-0002 210000127/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR Chất kết lắng hồng cầu HES-40

Còn hiệu lực

55323 000.00.19.H29-210111-0006 210000128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Đèn Clar và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

55324 000.00.10.H31-210128-0001 210000004/PCBSX-HY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT THE ONE Giường y tế

Còn hiệu lực

55325 000.00.17.H54-210305-0001 210000002/PCBSX-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG NAM DƯỢC NGUYỄN THIỆU Dung dịch rửa tủy răng

Còn hiệu lực