STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55331 000.00.19.H26-210106-0011 210000108/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA DUNG DỊCH VỆ SINH MIỆNG LƯỠI FD CARE

Còn hiệu lực

55332 000.00.19.H26-210111-0004 210000109/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM AIT XỊT HỌNG KENBEE

Còn hiệu lực

55333 000.00.19.H26-210118-0006 210000110/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SHGT Găng tay cao su khám bệnh

Còn hiệu lực

55334 000.00.19.H26-201022-0015 210000009/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SAO KIM Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

55335 000.00.19.H26-210115-0004 210000111/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO KHAY Y TẾ

Còn hiệu lực