STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55336 000.00.19.H26-210625-0007 210000956/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM Giường bệnh nhân điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực

55337 000.00.19.H26-210702-0003 210000957/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Đèn khám bệnh - tiểu phẫu

Còn hiệu lực

55338 000.00.19.H26-210701-0012 210000958/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

55339 000.00.19.H26-210619-0009 210000959/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

55340 000.00.19.H26-210706-0009 210000960/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực