STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55396 000.00.04.G18-200709-0002 210056GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU Máy điện tim ECG và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

55397 000.00.18.H57-210224-0002 210000001/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Kềm vuốt, cắt và hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

55398 000.00.18.H57-210224-0003 210000002/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Máy hàn dây túi máu

Còn hiệu lực

55399 000.00.19.H29-210203-0019 210000108/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ đệm/đầm xương các loại các cỡ

Còn hiệu lực

55400 000.00.19.H29-210203-0018 210000109/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ đè lưỡi các loại các cỡ

Còn hiệu lực