STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55401 000.00.19.H26-210219-0002 210000193/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HDG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55402 000.00.19.H26-210125-0004 210000014/PCBSX-HN

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ Bộ trang thiết bị Y tế phát hiện nhanh kháng thể kháng SARS-CoV-2 (Polyvac COVID-19 Ab Rapid Test)

Còn hiệu lực

55403 000.00.19.H26-210209-0004 210000194/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢO Hệ thống thăm khám tai mũi họng

Còn hiệu lực

55404 000.00.19.H26-210202-0002 210000050/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGỌC DƯƠNG

Còn hiệu lực

55405 000.00.19.H26-210219-0005 210000195/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIÊN DOANH EU VIỆT NAM Băng dính cá nhân

Còn hiệu lực