STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55406 000.00.04.G18-210317-0034 2100191ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu, không gắn kim

Còn hiệu lực

55407 000.00.04.G18-210303-0009 2100196ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG MÁY HIỆU ỨNG NHIỆT ( BÓ THUỐC - ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU)

Còn hiệu lực

55408 000.00.04.G18-200901-0016 2100221ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Máy X-quang di động

Còn hiệu lực

55409 18006567/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100187ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Khung giá đỡ động mạch chủ ngực kèm đoạn mạch máu nhân tạo quai động mạch chủ

Còn hiệu lực

55410 000.00.04.G18-210506-0003 2100212ĐKLH/BYT-TB-CT

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Thiết bị phẫu thuật Plasma

Còn hiệu lực