STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55411 000.00.19.H29-200525-0001 200000851/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DADA CONCEPT MẶT NẠ Y TẾ DÙNG 1 LẦN Dada MASK

Còn hiệu lực

55412 000.00.19.H29-200522-0018 200000852/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Bàn khám bệnh, Băng ca chuyển bệnh

Còn hiệu lực

55413 000.00.19.H29-200519-0010 200000853/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TOÀN TÂM GLOVES Găng tay cao su y tế Latex

Còn hiệu lực

55414 000.00.19.H29-200529-0005 200000136/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ LÓT LOVELY - VN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55415 000.00.19.H29-200601-0007 200000854/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VCA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực