STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55426 000.00.19.H26-210624-0008 210000888/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch

Còn hiệu lực

55427 000.00.19.H26-210624-0012 210000889/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Ống nghiệm phản ứng (vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch iFlash)

Còn hiệu lực

55428 000.00.19.H26-210623-0005 210000890/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Dụng cụ khám thăm dò chức năng, họ âm thoa/ búa phản xạ

Còn hiệu lực

55429 000.00.19.H26-210623-0008 210000891/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Thiết bị y tế khám bệnh, họ huyết áp/ ống nghe và phụ kiện

Còn hiệu lực

55430 000.00.19.H26-210624-0001 210000226/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LYON - PHÁP

Còn hiệu lực