STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55446 000.00.19.H26-210115-0008 210000115/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật kết xương

Còn hiệu lực

55447 000.00.19.H26-210119-0007 210000116/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Bàn mổ sản phụ khoa đa năng

Còn hiệu lực

55448 000.00.19.H26-210115-0011 210000117/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SINH NAM Dao cắt tiêu bản

Còn hiệu lực

55449 000.00.19.H26-201216-0006 210000118/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Kit tách chiết DNA/RNA Patho Genne-spin

Còn hiệu lực

55450 000.00.19.H26-210122-0003 210000119/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Kính chì

Còn hiệu lực