STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55476 000.00.18.H57-210520-0002 210000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ PHÚC PHÚ CƯỜNG Băng gạc điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng

Còn hiệu lực

55477 000.00.18.H57-210520-0003 210000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ PHÚC PHÚ CƯỜNG Bộ kít xốp dùng trong điều trị áp lực âm

Còn hiệu lực

55478 000.00.18.H57-201231-0001 210000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DƯỢC PHẨM THUẬN THẢO KHẨU TRANG Y TẾ THUAN THAO PHARMA

Còn hiệu lực

55479 000.00.04.G18-210615-0005 210093GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính các kháng thể kháng vi rút SARS‑CoV‑2

Còn hiệu lực

55480 000.00.04.G18-210615-0010 210092GPNK/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2

Còn hiệu lực