STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55496 000.00.19.H26-200922-0001 200001730/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL HAPAKU - Túi chườm thảo dược – Đầu gối

Còn hiệu lực

55497 000.00.16.H23-201001-0005 200000102/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Nước súc miệng SMILE

Còn hiệu lực

55498 000.00.16.H23-201001-0003 200000052/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX THIẾT BỊ Y TẾ FORTURE VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55499 000.00.19.H26-200929-0009 200000360/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55500 000.00.19.H26-200925-0010 200001732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ EUROVINA TRAVEL KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực