STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55506 000.00.16.H23-201001-0003 200000052/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN TM & SX THIẾT BỊ Y TẾ FORTURE VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55507 000.00.19.H26-200929-0009 200000360/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HT VIỆT NAM

Còn hiệu lực

55508 000.00.19.H26-200925-0010 200001732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ EUROVINA TRAVEL KHẨU TRANG Y TẾ (MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

55509 000.00.19.H26-200928-0004 200001733/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH QUỐC TẾ NEW LIGHT PHARMA NASAH WASH

Còn hiệu lực

55510 000.00.19.H29-200904-0007 200001761/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AEON TOPVALU VIỆT NAM Khẩu trang AEON TOPVALU Việt Nam

Còn hiệu lực