STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55516 000.00.19.H29-200922-0011 200001751/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ

Còn hiệu lực

55517 000.00.19.H29-200922-0013 200001752/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ sử dụng trong khoa sản

Còn hiệu lực

55518 000.00.19.H29-200922-0014 200001753/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ sử dụng trong khoa tai mũi họng

Còn hiệu lực

55519 000.00.19.H29-200923-0001 200001754/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SX - TM - XNK THIẾT BỊ Y TẾ BỐN SAO Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55520 000.00.19.H29-200923-0004 200000264/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TMEDICAL VIỆT NAM

Còn hiệu lực