STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55536 000.00.19.H26-200917-0006 200001676/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Đèn mổ

Còn hiệu lực

55537 000.00.19.H26-200917-0003 200001677/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Bàn mổ

Còn hiệu lực

55538 000.00.19.H26-200915-0005 200001678/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Bàn mổ

Còn hiệu lực

55539 000.00.19.H26-200917-0001 200001679/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DENKO VIỆT NAM khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55540 000.00.19.H26-200916-0011 200001680/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Bộ khung cố định đầu (Khung gá sọ)

Còn hiệu lực