STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55546 000.00.19.H29-200906-0001 200001749/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH ĐẶNG NAM Găng tay khám bệnh VINAGLOVE/ VINAGLOVE Examination Gloves

Còn hiệu lực

55547 000.00.19.H29-200921-0003 200000263/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KIM ĐÔNG BANG

Còn hiệu lực

55548 000.00.19.H29-200922-0010 200001750/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt

Còn hiệu lực

55549 000.00.19.H29-200922-0011 200001751/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ

Còn hiệu lực

55550 000.00.19.H29-200922-0013 200001752/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH Bộ dụng cụ sử dụng trong khoa sản

Còn hiệu lực