STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55561 000.00.19.H26-200928-0005 200000354/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GOLDLAB CANADA

Còn hiệu lực

55562 000.00.19.H26-200925-0004 200001690/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SUN HEALTH Găng tay khám bệnh Nitrile

Còn hiệu lực

55563 000.00.19.H26-200925-0008 200001691/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh răng miệng Optiz Daily

Còn hiệu lực

55564 000.00.19.H26-200925-0007 200001692/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi Sinumax

Còn hiệu lực

55565 000.00.19.H26-200925-0006 200001693/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Dung dịch xịt mũi Xmộc Hoa

Còn hiệu lực