STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55581 000.00.19.H29-200807-0013 200001747/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ACTION RELIEVER

Còn hiệu lực

55582 000.00.19.H29-200807-0019 200001748/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LIGAFLEX CLAVICULAR STRAPS

Còn hiệu lực

55583 000.00.20.H63-200917-0001 200000003/PCBSX-YB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW Khẩu trang y tế Juliet Rose Kid

Còn hiệu lực

55584 000.00.19.H17-200924-0001 200000034/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC PHI LONG

Còn hiệu lực

55585 000.00.19.H29-200921-0004 200001728/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KING MASK KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực