STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55651 000.00.25.H47-210607-0001 210000003/PCBSX-QNa

CÔNG TY TNHH AN VẠN ĐẠI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

55652 000.00.19.H26-210611-0011 210000834/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ dùng cho phẫu thuật

Còn hiệu lực

55653 000.00.19.H26-210603-0014 210000835/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VIETLAB Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus

Còn hiệu lực

55654 000.00.04.G18-210528-0002 210087GPNK/BYT-TB-CT

BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG Máy đo hô hấp ký MasterScope CT và các phụ kiện đi kèm

Còn hiệu lực

55655 000.00.04.G18-210506-0011 21000013/BYT-CCHNPL

LƯƠNG THỊ THU LAM

Còn hiệu lực