STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55696 000.00.19.H26-201222-0015 200002283/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Túi tyvek tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

55697 000.00.19.H26-201222-0016 200002284/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HOÀNG ANH BỘ HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

55698 000.00.19.H26-201224-0016 200000488/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VINMED

Còn hiệu lực

55699 000.00.19.H26-201124-0003 200000489/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT

Còn hiệu lực

55700 000.00.19.H26-201225-0003 200000264/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA LIVESPO® NAVAX (Dung dịch nước muối sinh lý chứa bảo từ lợi khuẩn vệ sinh tai - mũi họng cho trẻ em)

Còn hiệu lực