STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55746 000.00.19.H29-210401-0005 210000273/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN LỘC Dụng cụ chỉnh nha và dụng cụ sử dụng trong phòng thí nghiệm nha khoa

Còn hiệu lực

55747 000.00.19.H29-210406-0015 210000274/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ LƯ GIA Bộ đặt nội khí quản có Camera

Còn hiệu lực

55748 000.00.19.H29-210331-0009 210000275/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

55749 000.00.19.H29-210122-0009 210000057/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT MG

Còn hiệu lực

55750 000.00.19.H29-210412-0001 210000268/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHƯƠNG NINH Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực