STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55751 000.00.19.H29-210413-0006 210000269/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH LEETRAY Máng (Khay) chỉnh nha trong suốt LEETRAY

Còn hiệu lực

55752 000.00.19.H29-210407-0012 210000270/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA Camera chụp hình ảnh răng

Còn hiệu lực

55753 000.00.19.H29-210208-0005 210000271/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa

Còn hiệu lực

55754 000.00.19.H29-210115-0009 210000055/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV XUẤT NHẬP KHẨU ABC

Còn hiệu lực

55755 000.00.16.H23-210422-0001 210000004/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM DCAREME - CHI NHÁNH HÀ NỘI Miếng dán giảm đau

Còn hiệu lực