STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55831 000.00.19.H26-210413-0008 210000455/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM BIOPHAR VIÊN ĐẶT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

55832 000.00.19.H26-210412-0009 210000456/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường bệnh

Còn hiệu lực

55833 000.00.19.H26-210401-0002 210000448/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED Giấy in siêu âm

Còn hiệu lực

55834 000.00.19.H26-210412-0008 210000457/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Ghế dành cho người khuyết tật, bệnh nhân

Còn hiệu lực

55835 000.00.19.H26-210412-0006 210000458/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Gậy, nạng tập đi dành cho người khuyết tật, bệnh nhân

Còn hiệu lực