STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55871 000.00.17.H09-210616-0007 210000044/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH Bộ trang phục phẫu thuật

Còn hiệu lực

55872 000.00.17.H09-210616-0008 210000045/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH bộ thay băng vô trùng

Còn hiệu lực

55873 000.00.17.H09-210616-0009 210000046/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH kẹp rốn

Còn hiệu lực

55874 000.00.17.H09-210623-0001 210000047/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH Bộ dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

55875 000.00.17.H09-210623-0007 210000048/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH bộ dụng cụ thu thập máu cuống rốn

Còn hiệu lực