STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55876 000.00.17.H09-210620-0001 210000049/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Khẩu trang y tế VN95 ( Medical mask VN95)

Còn hiệu lực

55877 000.00.17.H09-210620-0002 210000050/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH NTI VINA Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

55878 000.00.17.H09-210614-0001 210000051/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG VIỆT Găng tay y tế

Còn hiệu lực

55879 000.00.19.H26-210429-0002 210000212/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VINLAB

Còn hiệu lực

55880 000.00.19.H26-210608-0017 210000836/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Máy tập phục hồi chức năng chi dưới

Còn hiệu lực