STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55886 000.00.19.H26-210519-0017 210000230/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ MINH ĐỨC

Còn hiệu lực

55887 000.00.19.H26-210531-0005 210000899/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT Đèn phẫu thuật và phụ kiện

Còn hiệu lực

55888 000.00.19.H26-210611-0007 210000900/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Dung dịch xịt mũi Sea Water Baby

Còn hiệu lực

55889 000.00.19.H26-210503-0002 210000901/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ khay nha khoa

Còn hiệu lực

55890 000.00.19.H26-210503-0003 210000902/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực